Omar Apollo – The Speed Of Sound Tour w/ Dijon, Silver Sphere